نمایش 1–12 از 30 نتیجه

بلور گچ ساوه (مخصوص سفید کاری)

21,300 تومان
گچ یکی از انواع سنگ های کربناته رسوبی و کلسیم سولفات آبدار طبیعی یا غیرطبیعی با فرمول شیمیایی ۲CaSO4.4H2O است. این ماده یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی می باشد که از اشکال بلوری مختلف برخوردار بوده و به رنگ سفید و احتمالا حاوی ناخالصی های خاک رس و اکسید آهن است. این ماده از آن دسته مصالحی است که در صنعت ساختمان سازی بسیار حائز اهمیت می باشد و به علت ویژگی های خاصی که دارد از گذشته تا به حال مورد مصرف قرار می گیرد. اکثر خانه هایی که در ایام قدیم ساخته می شد از لحاظ گچ بری های خاص و متنوع با طرح و معماری های گوناگون زبان زد بوده و هست. در شهرهایی مانند اصفهان، کاشان و دیگر مناطق کشورمان ایران شاهد ساختمان هایی بی نظیر و هنرمندانه هستیم‌. این ماده با خواص زیاد خود از اولین قدم برای شروع ساختمان سازی کاربرد دارد؛ بدین صورت که حتی در مرحله پیاده سازی حدود و مساحت زمین از آن برای ریختن رنگ روی حد مشخص شده روی زمین استفاده میشود

بلور گچ رویال(مخصوص زیر کار)

17,200 تومان
گچ یکی از انواع سنگ های کربناته رسوبی و کلسیم سولفات آبدار طبیعی یا غیرطبیعی با فرمول شیمیایی ۲CaSO4.4H2O است. این ماده یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی می باشد که از اشکال بلوری مختلف برخوردار بوده و به رنگ سفید و احتمالا حاوی ناخالصی های خاک رس و اکسید آهن است. این ماده از آن دسته مصالحی است که در صنعت ساختمان سازی بسیار حائز اهمیت می باشد و به علت ویژگی های خاصی که دارد از گذشته تا به حال مورد مصرف قرار می گیرد. اکثر خانه هایی که در ایام قدیم ساخته می شد از لحاظ گچ بری های خاص و متنوع با طرح و معماری های گوناگون زبان زد بوده و هست. در شهرهایی مانند اصفهان، کاشان و دیگر مناطق کشورمان ایران شاهد ساختمان هایی بی نظیر و هنرمندانه هستیم‌. این ماده با خواص زیاد خود از اولین قدم برای شروع ساختمان سازی کاربرد دارد؛ بدین صورت که حتی در مرحله پیاده سازی حدود و مساحت زمین از آن برای ریختن رنگ روی حد مشخص شده روی زمین استفاده می شود.

بلور گچ رویال(مخصوص زیر کار)

18,800 تومان
گچ یکی از انواع سنگ های کربناته رسوبی و کلسیم سولفات آبدار طبیعی یا غیرطبیعی با فرمول شیمیایی ۲CaSO4.4H2O است. این ماده یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی می باشد که از اشکال بلوری مختلف برخوردار بوده و به رنگ سفید و احتمالا حاوی ناخالصی های خاک رس و اکسید آهن است. این ماده از آن دسته مصالحی است که در صنعت ساختمان سازی بسیار حائز اهمیت می باشد و به علت ویژگی های خاصی که دارد از گذشته تا به حال مورد مصرف قرار می گیرد. اکثر خانه هایی که در ایام قدیم ساخته می شد از لحاظ گچ بری های خاص و متنوع با طرح و معماری های گوناگون زبان زد بوده و هست. در شهرهایی مانند اصفهان، کاشان و دیگر مناطق کشورمان ایران شاهد ساختمان هایی بی نظیر و هنرمندانه هستیم‌. این ماده با خواص زیاد خود از اولین قدم برای شروع ساختمان سازی کاربرد دارد؛ بدین صورت که حتی در مرحله پیاده سازی حدود و مساحت زمین از آن برای ریختن رنگ روی حد مشخص شده روی زمین استفاده میشود

مشخصات فنی گچ رویال بلور ساوه چیست؟

دانه بندی بسیار زبر مناسب زیرکار دیوارهای ساختمان زمان گیرش اولیه :   5 تا 7  دقیقه زمان گیرش نهایی : حداکثر 20 دقیقه دانه بندی :  کمتر از 500 میکرون مشاوره و فروش :
تماس با بخش فروش  خانم پیرهادی   09120850575 تماس با بخش فروش  خانم عقیلی  09120850576 تماس با بخش فروش  آقای مصلح   09353155583 تماس با تلفن ثابت  02166381876 خانم پیرهادی داخلی 110 خانم عقیلی داخلی109

بلور گچ(سفید کاری)25 کیلویی

23,800 تومان
گچ یکی از انواع سنگ های کربناته رسوبی و کلسیم سولفات آبدار طبیعی یا غیرطبیعی با فرمول شیمیایی ۲CaSO4.4H2O است. این ماده یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی می باشد که از اشکال بلوری مختلف برخوردار بوده و به رنگ سفید و احتمالا حاوی ناخالصی های خاک رس و اکسید آهن است. این ماده از آن دسته مصالحی است که در صنعت ساختمان سازی بسیار حائز اهمیت می باشد و به علت ویژگی های خاصی که دارد از گذشته تا به حال مورد مصرف قرار می گیرد. اکثر خانه هایی که در ایام قدیم ساخته می شد از لحاظ گچ بری های خاص و متنوع با طرح و معماری های گوناگون زبان زد بوده و هست. در شهرهایی مانند اصفهان، کاشان و دیگر مناطق کشورمان ایران شاهد ساختمان هایی بی نظیر و هنرمندانه هستیم‌. این ماده با خواص زیاد خود از اولین قدم برای شروع ساختمان سازی کاربرد دارد؛ بدین صورت که حتی در مرحله پیاده سازی حدود و مساحت زمین از آن برای ریختن رنگ روی حد مشخص شده روی زمین استفاده می شود.

دیوارگچی بلور ساوه8سانت{متر مکعب}

54,200 تومان
مشاوره و فروش :
تماس با بخش فروش  خانم پیرهادی   09120850575 تماس با بخش فروش  خانم عقیلی  09120850576 تماس با بخش فروش  آقای مصلح   09353155583 تماس با تلفن ثابت  02166381876 خانم پیرهادی داخلی 110 خانم عقیلی داخلی109

سوپر گچ بلور میکرونیزه25کیلویی

23,500 تومان
گچ یکی از انواع سنگ های کربناته رسوبی و کلسیم سولفات آبدار طبیعی یا غیرطبیعی با فرمول شیمیایی ۲CaSO4.4H2O است. این ماده یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی می باشد که از اشکال بلوری مختلف برخوردار بوده و به رنگ سفید و احتمالا حاوی ناخالصی های خاک رس و اکسید آهن است. این ماده از آن دسته مصالحی است که در صنعت ساختمان سازی بسیار حائز اهمیت می باشد و به علت ویژگی های خاصی که دارد از گذشته تا به حال مورد مصرف قرار می گیرد. اکثر خانه هایی که در ایام قدیم ساخته می شد از لحاظ گچ بری های خاص و متنوع با طرح و معماری های گوناگون زبان زد بوده و هست. در شهرهایی مانند اصفهان، کاشان و دیگر مناطق کشورمان ایران شاهد ساختمان هایی بی نظیر و هنرمندانه هستیم‌. این ماده با خواص زیاد خود از اولین قدم برای شروع ساختمان سازی کاربرد دارد؛ بدین صورت که حتی در مرحله پیاده سازی حدود و مساحت زمین از آن برای ریختن رنگ روی حد مشخص شده روی زمین استفاده میشود مشاوره و فروش :
تماس با بخش فروش  خانم پیرهادی   09120850575 تماس با بخش فروش  خانم عقیلی  09120850576 تماس با بخش فروش  آقای مصلح   09353155583 تماس با تلفن ثابت  02166381876 خانم پیرهادی داخلی 110 خانم عقیلی داخلی109

سوپر گچ بلور(سفید کاری و ابزار)

28,000 تومان
گچ یکی از انواع سنگ های کربناته رسوبی و کلسیم سولفات آبدار طبیعی یا غیرطبیعی با فرمول شیمیایی ۲CaSO4.4H2O است. این ماده یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی می باشد که از اشکال بلوری مختلف برخوردار بوده و به رنگ سفید و احتمالا حاوی ناخالصی های خاک رس و اکسید آهن است. این ماده از آن دسته مصالحی است که در صنعت ساختمان سازی بسیار حائز اهمیت می باشد و به علت ویژگی های خاصی که دارد از گذشته تا به حال مورد مصرف قرار می گیرد. اکثر خانه هایی که در ایام قدیم ساخته می شد از لحاظ گچ بری های خاص و متنوع با طرح و معماری های گوناگون زبان زد بوده و هست. در شهرهایی مانند اصفهان، کاشان و دیگر مناطق کشورمان ایران شاهد ساختمان هایی بی نظیر و هنرمندانه هستیم‌. این ماده با خواص زیاد خود از اولین قدم برای شروع ساختمان سازی کاربرد دارد؛ بدین صورت که حتی در مرحله پیاده سازی حدود و مساحت زمین از آن برای ریختن رنگ روی حد مشخص شده روی زمین استفاده می شود. مشاوره و فروش :
تماس با بخش فروش  خانم پیرهادی   09120850575 تماس با بخش فروش  خانم عقیلی  09120850576 تماس با بخش فروش  آقای مصلح   09353155583 تماس با تلفن ثابت  02166381876 خانم پیرهادی داخلی 110 خانم عقیلی داخلی109

گچ جبل سمنان

24,500 تومان
گچ یکی از انواع سنگ های کربناته رسوبی و کلسیم سولفات آبدار طبیعی یا غیرطبیعی با فرمول شیمیایی ۲CaSO4.4H2O است. این ماده یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی می باشد که از اشکال بلوری مختلف برخوردار بوده و به رنگ سفید و احتمالا حاوی ناخالصی های خاک رس و اکسید آهن است. این ماده از آن دسته مصالحی است که در صنعت ساختمان سازی بسیار حائز اهمیت می باشد و به علت ویژگی های خاصی که دارد از گذشته تا به حال مورد مصرف قرار می گیرد. اکثر خانه هایی که در ایام قدیم ساخته می شد از لحاظ گچ بری های خاص و متنوع با طرح و معماری های گوناگون زبان زد بوده و هست. در شهرهایی مانند اصفهان، کاشان و دیگر مناطق کشورمان ایران شاهد ساختمان هایی بی نظیر و هنرمندانه هستیم‌. این ماده با خواص زیاد خود از اولین قدم برای شروع ساختمان سازی کاربرد دارد؛ بدین صورت که حتی در مرحله پیاده سازی حدود و مساحت زمین از آن برای ریختن رنگ روی حد مشخص شده روی زمین استفاده میشود

گچ زیر کار ارزنده

22,500 تومان
گچ یکی از انواع سنگ های کربناته رسوبی و کلسیم سولفات آبدار طبیعی یا غیرطبیعی با فرمول شیمیایی ۲CaSO4.4H2O است. این ماده یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی می باشد که از اشکال بلوری مختلف برخوردار بوده و به رنگ سفید و احتمالا حاوی ناخالصی های خاک رس و اکسید آهن است. این ماده از آن دسته مصالحی است که در صنعت ساختمان سازی بسیار حائز اهمیت می باشد و به علت ویژگی های خاصی که دارد از گذشته تا به حال مورد مصرف قرار می گیرد. اکثر خانه هایی که در ایام قدیم ساخته می شد از لحاظ گچ بری های خاص و متنوع با طرح و معماری های گوناگون زبان زد بوده و هست. در شهرهایی مانند اصفهان، کاشان و دیگر مناطق کشورمان ایران شاهد ساختمان هایی بی نظیر و هنرمندانه هستیم‌. این ماده با خواص زیاد خود از اولین قدم برای شروع ساختمان سازی کاربرد دارد؛ بدین صورت که حتی در مرحله پیاده سازی حدود و مساحت زمین از آن برای ریختن رنگ روی حد مشخص شده روی زمین استفاده میشود

گچ زیرکار بلور رویال25کیلویی

17,200 تومان
گچ یکی از انواع سنگ های کربناته رسوبی و کلسیم سولفات آبدار طبیعی یا غیرطبیعی با فرمول شیمیایی ۲CaSO4.4H2O است. این ماده یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی می باشد که از اشکال بلوری مختلف برخوردار بوده و به رنگ سفید و احتمالا حاوی ناخالصی های خاک رس و اکسید آهن است. این ماده از آن دسته مصالحی است که در صنعت ساختمان سازی بسیار حائز اهمیت می باشد و به علت ویژگی های خاصی که دارد از گذشته تا به حال مورد مصرف قرار می گیرد. اکثر خانه هایی که در ایام قدیم ساخته می شد از لحاظ گچ بری های خاص و متنوع با طرح و معماری های گوناگون زبان زد بوده و هست. در شهرهایی مانند اصفهان، کاشان و دیگر مناطق کشورمان ایران شاهد ساختمان هایی بی نظیر و هنرمندانه هستیم‌. این ماده با خواص زیاد خود از اولین قدم برای شروع ساختمان سازی کاربرد دارد؛ بدین صورت که حتی در مرحله پیاده سازی حدود و مساحت زمین از آن برای ریختن رنگ روی حد مشخص شده روی زمین استفاده میشود مشاوره و فروش :
تماس با بخش فروش  خانم پیرهادی   09120850575 تماس با بخش فروش  خانم عقیلی  09120850576 تماس با بخش فروش  آقای مصلح   09353155583 تماس با تلفن ثابت  02166381876 خانم پیرهادی داخلی 110 خانم عقیلی داخلی109

گچ زیوان سمنان

18,000 تومان
گچ یکی از انواع سنگ های کربناته رسوبی و کلسیم سولفات آبدار طبیعی یا غیرطبیعی با فرمول شیمیایی ۲CaSO4.4H2O است. این ماده یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی می باشد که از اشکال بلوری مختلف برخوردار بوده و به رنگ سفید و احتمالا حاوی ناخالصی های خاک رس و اکسید آهن است. این ماده از آن دسته مصالحی است که در صنعت ساختمان سازی بسیار حائز اهمیت می باشد و به علت ویژگی های خاصی که دارد از گذشته تا به حال مورد مصرف قرار می گیرد. اکثر خانه هایی که در ایام قدیم ساخته می شد از لحاظ گچ بری های خاص و متنوع با طرح و معماری های گوناگون زبان زد بوده و هست. در شهرهایی مانند اصفهان، کاشان و دیگر مناطق کشورمان ایران شاهد ساختمان هایی بی نظیر و هنرمندانه هستیم‌. این ماده با خواص زیاد خود از اولین قدم برای شروع ساختمان سازی کاربرد دارد؛ بدین صورت که حتی در مرحله پیاده سازی حدود و مساحت زمین از آن برای ریختن رنگ روی حد مشخص شده روی زمین استفاده می شود. مشاوره و فروش :
تماس با بخش فروش  خانم پیرهادی   09120850575 تماس با بخش فروش  خانم عقیلی  09120850576 تماس با بخش فروش  آقای مصلح   09353155583 تماس با تلفن ثابت  02166381876 خانم پیرهادی داخلی 110 خانم عقیلی داخلی109

گچ زیوان سمنان25کیلویی

18,000 تومان
گچ یکی از انواع سنگ های کربناته رسوبی و کلسیم سولفات آبدار طبیعی یا غیرطبیعی با فرمول شیمیایی ۲CaSO4.4H2O است. این ماده یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی می باشد که از اشکال بلوری مختلف برخوردار بوده و به رنگ سفید و احتمالا حاوی ناخالصی های خاک رس و اکسید آهن است. این ماده از آن دسته مصالحی است که در صنعت ساختمان سازی بسیار حائز اهمیت می باشد و به علت ویژگی های خاصی که دارد از گذشته تا به حال مورد مصرف قرار می گیرد. اکثر خانه هایی که در ایام قدیم ساخته می شد از لحاظ گچ بری های خاص و متنوع با طرح و معماری های گوناگون زبان زد بوده و هست. در شهرهایی مانند اصفهان، کاشان و دیگر مناطق کشورمان ایران شاهد ساختمان هایی بی نظیر و هنرمندانه هستیم‌. این ماده با خواص زیاد خود از اولین قدم برای شروع ساختمان سازی کاربرد دارد؛ بدین صورت که حتی در مرحله پیاده سازی حدود و مساحت زمین از آن برای ریختن رنگ روی حد مشخص شده روی زمین استفاده میشود

گچ – گچ و خاک
انواع گچ – گچ و خاک و خاک کار با گچ های خاکی سخت است. این چیزی نیست که اکثر مردم انتظار شنیدن آن را هنگام صحبت از گچ خاکی دارند. اکثر مردم انتظار دارند که کار با گچ طبیعی آسان و سرگرم کننده تر باشد زیرا اساساً فقط گل جلالی است. متاسفانه، این مورد نیست. یک شکل هنری و یک مهارت آموخته شده است. با همه گچ های دیگر، مواد شما سازگار است. با این حال، با گچ خاک، مواد تشکیل دهنده می تواند از یک فوت مربع زمین شما به دیگری تغییر کند. شما باید به طور کامل موادی را که با آنها کار می کنید و اینکه چگونه با تصویر بزرگتر ترکیب کلی مطابقت دارند، درک کنید.

هنگام ایجاد گچ خاکی، یادگیری آزمون و خطای زیادی وجود خواهد داشت. به همین دلیل، من به شما پیشنهاد می کنم یک دیوار عدل کوچک بسازید که روی آن مخلوط های خود را آزمایش کنید. این می تواند به سادگی یک دسته عدل باشد که گچ را می پذیرد. اطمینان حاصل کنید که می توانید در حین اعمال گل و لای بدون اینکه آنها بریزند، کمی به عدل ها فشار وارد کنید. شما یک آزمایش واقع بینانه از مواد می خواهید. اگر متوجه شدید که گچ خیلی شکننده است، پس خاک رس کافی در مخلوط ندارید. اگر مثل دیوانه وار ترک می خورد، خاک رس زیادی در مخلوط دارید.
تست جار میسون
یک شیشه سنگ تراشی را تا نیمه با خاکی که فکر می کنید انواع گچ – گچ و خاک برای گچ شما مفید است پر کنید و بقیه را با آب. شیشه را برای چند دقیقه به شدت تکان دهید تا همه چیز مخلوط شود. شیشه را بگذارید و صبر کنید تا جا بیفتد. ماسه در چند دقیقه اول ته نشین می شود. گل و لای بعدی خواهد بود و در عرض چند ساعت، شاید تا 10 ساعت، ته نشین می شود. رسوب گیری کامل چند روز طول می کشد. لایه ماسه، لایه سیلت و لایه خاک رس را اندازه گیری کنید. شما می توانید درصد هر کدام را بر اساس رابطه نمایش داده شده با یکدیگر در آزمون تعیین کنید. شما خاکی می خواهید که تقریباً 80٪ ماسه و 20٪ رس و سیلت باشد.
آزمایش خاک شما ضروری است
یک منطقه بزرگ را پیدا کنید که مایلید آن را حفر کنید و برای گچ خود استفاده کنید. یکی از گزینه ها استفاده از خاک برداشته شده از هر گودبرداری برای خانه یا سازه است. آن را از طریق چندین درجه غربالگری غربال کنید که از حدود 1/2 اینچ شروع می شود، به 1/4 اینچ می رود و به 1/8 اینچ ختم می شود. این به شما یک ماده با کیفیت می دهد تا در هنگام گچ کاری بدون سنگ یا کلوخه با آن کار کنید. با غربال شدن مواد، می‌توانید آزمایش‌های میسون جار را روی دسته نهایی مواد مانند قبل انجام دهید، این بار با یک ماده تمام شده واقعی که همه با هم مخلوط شده‌اند. اگر آزمایش شما ضعف خاک رس را با مقدار زیاد یا کم نشان داد، تنظیمات را با شن کیسه ای یا خاک رس کیسه ای انجام دهید.
sureflex شما می خواهید گچ را نیز تثبیت کنید
رایج ترین تثبیت کننده ها سیمان، آهک و امولسیون آسفالت هستند. هر کدام را باید به مخلوط آزمایشی خود اضافه کنید تا زمانی که به اندازه کافی در برابر پاشش شلنگ روی یک تکه آزمایشی خشک مقاومت کنید. شیلنگ به هیچ وجه نباید گچ را فرسایش دهد. پس از رسیدن به این درجه، آماده گچ کاری هستید. می توانید موی اسب یا نی خرد شده را نیز به مخلوط اضافه کنید تا استحکام کششی بیشتری به آن ببخشید. این بر نسبت مواد تأثیری ندارد، اما نیاز است که آب بیشتری به گچ اضافه کنید.

در سراسر جهان استفاده از خاک در گچ نیز دارای تاریخچه غنی است. هم در آفریقا و هم در آمریکا، استفاده از گچ های خاکی بر روی سازه های خاکی به طور سنتی کار زنان بود. اصطلاح انجارادورا زنانی را در ایالت های جنوب غربی آمریکا توصیف می کند که این تکنیک های گچ بری زمین را انجام می دادند. روش های کاربرد و مواد مورد استفاده آنها از منطقه ای به منطقه دیگر بسیار خاص بود و این سنت ها هنوز هم بسیار زنده هستند. در آفریقا، کارهای برجسته و نقاشی ویژه ای که در گچ خاکی روی خانه های فردی انجام می شود (معروف به لیتما) از نظر فرهنگی روشی مهم برای مردم برای تزئین خانه های خود باقی می ماند و هویت آنها را در جامعه گسترده تر تعریف می کند.
استفاده از گچ های خاکی مزایای زیادی دارد
آنها متخلخل هستند، بنابراین به ساختار ساختمان اجازه تنفس می دهند و به عنوان پوست سوم در اطراف ساختمان و ساکنان آن عمل می کنند. گچ های خاکی تشنه رطوبت هستند. این بدان معنی است که آنها می توانند سطوح رطوبت نسبی جو را تنظیم کنند. آنها می توانند با خیال راحت بخار رطوبت را در ساختار مولکولی خود در زمانی که سطح رطوبت نسبی بالا است، جذب کرده و نگه دارند و هنگامی که سطح رطوبت نسبی کاهش می یابد، آن را دوباره به اتمسفر رها می کنند. این مکانیسم علاوه بر تامین هوای داخلی با کیفیت بالا برای ساکنین، برای محافظت از پارچه ساختمان در برابر رطوبت نیز عمل می کند.

به دلیل تشنگی خاک رس برای رطوبت، و توانایی آن برای نگه داشتن آن، انواع گچ – گچ و خاک به جلوگیری از رسیدن رطوبت به موادی که ساختار ساختمان را فراهم می کنند، کمک می کند. اگر این مواد خیس شوند، به طور فعال رطوبت را از آنها دور می کند. به همین دلیل، روکش های خاکی گزینه مناسبی برای سازه های ساخته شده از مواد نرم تر و قابل تنفس مانند خاک، عدل کاه و چوب هستند. در حال حاضر از گچ های خاکی در موزه ها و گالری ها نیز به دلیل این ویژگی ها استفاده می شود تا رطوبت را تنظیم کند و از این رو به محافظت از آثار هنری قدیمی و جدید کمک کند. نمونه ای از این موزه Kuppersmühle در آلمان است.

گچ های خاکی، اگر بدون افزودنی های مصنوعی ساخته شوند، کاملا غیر سمی هستند و برای کسانی که حساسیت شیمیایی دارند ایده آل هستند. آنها حتی توانایی جذب سموم از مواد دیگر و چسباندن بوهایی مانند دود سیگار را دارند که سطح آلودگی داخل خانه را کاهش می دهد. در حال حاضر تحقیقاتی در آلمان در مورد توانایی آنها در نمایش تشعشعات الکترومغناطیسی مانند رایانه ها و تلفن های همراه در حال انجام است.
در سطح ذهنی تر و غیرقابل اندازه گیری
گچ های خاکی معمولاً احساس خوبی دارند. آنها برای چشم نرم هستند و می توانند نوسانات دما را تعدیل کنند و باعث می شوند دیوارها در زمستان گرم و در تابستان خنک شوند. آنها به صورت آکوستیک کار می کنند تا صدا را نرم و گرد کنند و فضاهای آرام و آرام ایجاد کنند.

مانند بسیاری از مواد ساخته شده از مواد طبیعی، آنها نیاز به استفاده محترمانه و مناسب دارند. آنها معمولاً برای استفاده خارجی مناسب نیستند، مگر اینکه در یک منطقه بسیار سرپوشیده قرار گیرند، در آب و هوای عمدتاً خشک استفاده شوند، یا در ارتباط با جزئیات طراحی ساختمان خاص، مانند یک ایوان بسته بندی شده خارجی استفاده شوند.

اگر گچ خاکی را از موادی که در محل و/یا محلی تهیه می‌شود، تهیه می‌کند، کاربر باید آماده باشد تا کارآگاه خودش شود، آزمایش کند و راه خود را از طریق آزمون و خطا به سمت یک ترکیب خوب احساس کند. اگر به این ترتیب آماده شوند، می توانند ارزان، اما کار و زمان زیادی داشته باشند. جایگزین خرید یک گچ خاکی آماده و از پیش ساخته است که فقط نیاز به اضافه کردن آب دارد. اینها نتایج ثابت و عالی را ارائه می دهند (تا زمانی که سایر ملاحظات لازم به طور مؤثر انجام شوند)، اما می توانند پرهزینه تر باشند.
تنوع زیادی در خاک رس در سراسر جهان وجود دارد
به همین دلیل، صنعتگران مختلفی که با گچ های خاکی کار می کنند، گاهی اوقات نظرات متفاوتی در مورد دستور العمل ها و روش های کاربرد دارند. بنابراین هیچ فرمول واحدی وجود ندارد که بتوان آن را برای موفقیت در همه شرایط تجویز کرد. این شاید یکی از هیجان انگیزترین انواع گچ – گچ و خاک دلایل برای شروع استفاده از گچ های خاکی باشد.

خاک رس تنها یکی از عناصر تشکیل دهنده خاکی است که سطح زمین را می پوشاند. علم تشکیل خاک پیچیده است. بسیاری از عناصر مختلف را وارد بازی می کند که با هم ترکیب می شوند تا انواع مختلفی از خاک را در نقاط مختلف جهان تشکیل دهند. خاک در طول زمان از طریق تجزیه سنگ های تشکیل دهنده پوسته زمین تشکیل می شود. آنها هم از نظر مکانیکی و هم از نظر شیمیایی هوازدگی می کنند. هوازدگی مکانیکی شامل عمل باد، کشاورزی و شرایط آب و هوایی شدید مانند گرما و یخ زدگی است. اینها سنگها را به اجزای کوچکتر خرد می کنند. هوازدگی شیمیایی شامل عمل آب باران مملو از اسیدها می شود که به داخل خاک نفوذ می کند و یک جادوی دگرگون کننده برای شکستن سنگ مادر و تبدیل آن به زمین انجام می دهد.
خاک رس جزء معدنی خاک است
عمدتاً از هوازدگی فلدسپات، یکی از رایج‌ترین کانی‌های پوسته زمین سرچشمه می‌گیرد. خاک رس در یک نوار خاکی به نام زیر خاک یافت می شود که به دلیل موقعیت آن در زیر خاک سطحی به این نام خوانده می شود. خاک سطحی از مواد آلی تشکیل شده است که بیشتر از مواد گیاهی در حال پوسیدگی به دست می آید. این لایه ظریف، تیره و ارگانیک است که در آن باغ ها کشت می شود. خاک سطحی برای ساختن گچ خاکی با آن مناسب نیست.

در کنار خاک رس، زیر خاک نیز از ذرات ماسه و سیلت تشکیل شده است. ماسه، سیلت و خاک رس بر اساس اندازه ذرات آنها طبقه بندی می شوند. اینها را می توان اینگونه تعریف کرد (اگرچه مقامات کمی متفاوت هستند): شن 2 تا 75 میلی متر. انواع گچ – گچ و خاک شن و ماسه 0.05 میلی متر تا 2 میلی متر؛ سیلت 0.002 میلی متر تا 0.05 میلی متر؛ و خاک رس کمتر از 0.002 میلی متر. خاکها با توجه به نسبت ماسه، سیلت و رس متفاوت هستند و این پیامدهایی برای مناسب بودن خاک برای استفاده در گچ خاکی خواهد داشت.

به منظور ساخت گچ خاکی سالم، خاک باید حداقل از 10 تا 20 درصد مواد معدنی رسی تشکیل شده باشد. گل و لای باید در مقادیری بیش از 25 درصد از این عنصر رسی وجود داشته باشد.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان پیشتاز مصالح در ارتباط باشید.