نمایش 1–12 از 27 نتیجه

بلور گچ ساوه (مخصوص سفید کاری)

24,000 تومان
گچ یکی از انواع سنگ های کربناته رسوبی و کلسیم سولفات آبدار طبیعی یا غیرطبیعی با فرمول شیمیایی ۲CaSO4.4H2O است. این ماده یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی می باشد که از اشکال بلوری مختلف برخوردار بوده و به رنگ سفید و احتمالا حاوی ناخالصی های خاک رس و اکسید آهن است. این ماده از آن دسته مصالحی است که در صنعت ساختمان سازی بسیار حائز اهمیت می باشد و به علت ویژگی های خاصی که دارد از گذشته تا به حال مورد مصرف قرار می گیرد. اکثر خانه هایی که در ایام قدیم ساخته می شد از لحاظ گچ بری های خاص و متنوع با طرح و معماری های گوناگون زبان زد بوده و هست. در شهرهایی مانند اصفهان، کاشان و دیگر مناطق کشورمان ایران شاهد ساختمان هایی بی نظیر و هنرمندانه هستیم‌. این ماده با خواص زیاد خود از اولین قدم برای شروع ساختمان سازی کاربرد دارد؛ بدین صورت که حتی در مرحله پیاده سازی حدود و مساحت زمین از آن برای ریختن رنگ روی حد مشخص شده روی زمین استفاده میشود

بلور گچ رویال(مخصوص زیر کار)

21,300 تومان
گچ یکی از انواع سنگ های کربناته رسوبی و کلسیم سولفات آبدار طبیعی یا غیرطبیعی با فرمول شیمیایی ۲CaSO4.4H2O است. این ماده یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی می باشد که از اشکال بلوری مختلف برخوردار بوده و به رنگ سفید و احتمالا حاوی ناخالصی های خاک رس و اکسید آهن است. این ماده از آن دسته مصالحی است که در صنعت ساختمان سازی بسیار حائز اهمیت می باشد و به علت ویژگی های خاصی که دارد از گذشته تا به حال مورد مصرف قرار می گیرد. اکثر خانه هایی که در ایام قدیم ساخته می شد از لحاظ گچ بری های خاص و متنوع با طرح و معماری های گوناگون زبان زد بوده و هست. در شهرهایی مانند اصفهان، کاشان و دیگر مناطق کشورمان ایران شاهد ساختمان هایی بی نظیر و هنرمندانه هستیم‌. این ماده با خواص زیاد خود از اولین قدم برای شروع ساختمان سازی کاربرد دارد؛ بدین صورت که حتی در مرحله پیاده سازی حدود و مساحت زمین از آن برای ریختن رنگ روی حد مشخص شده روی زمین استفاده می شود.

بلور گچ رویال(مخصوص زیر کار)

21,300 تومان
گچ یکی از انواع سنگ های کربناته رسوبی و کلسیم سولفات آبدار طبیعی یا غیرطبیعی با فرمول شیمیایی ۲CaSO4.4H2O است. این ماده یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی می باشد که از اشکال بلوری مختلف برخوردار بوده و به رنگ سفید و احتمالا حاوی ناخالصی های خاک رس و اکسید آهن است. این ماده از آن دسته مصالحی است که در صنعت ساختمان سازی بسیار حائز اهمیت می باشد و به علت ویژگی های خاصی که دارد از گذشته تا به حال مورد مصرف قرار می گیرد. اکثر خانه هایی که در ایام قدیم ساخته می شد از لحاظ گچ بری های خاص و متنوع با طرح و معماری های گوناگون زبان زد بوده و هست. در شهرهایی مانند اصفهان، کاشان و دیگر مناطق کشورمان ایران شاهد ساختمان هایی بی نظیر و هنرمندانه هستیم‌. این ماده با خواص زیاد خود از اولین قدم برای شروع ساختمان سازی کاربرد دارد؛ بدین صورت که حتی در مرحله پیاده سازی حدود و مساحت زمین از آن برای ریختن رنگ روی حد مشخص شده روی زمین استفاده میشود

مشخصات فنی گچ رویال بلور ساوه چیست؟

دانه بندی بسیار زبر مناسب زیرکار دیوارهای ساختمان زمان گیرش اولیه :   5 تا 7  دقیقه زمان گیرش نهایی : حداکثر 20 دقیقه دانه بندی :  کمتر از 500 میکرون مشاوره و فروش :
تماس با بخش فروش  خانم پیرهادی   09120850575 تماس با بخش فروش  خانم عقیلی  09120850576 تماس با بخش فروش  آقای مصلح   09353155583 تماس با تلفن ثابت  02166381876 خانم پیرهادی داخلی 110 خانم عقیلی داخلی109

بلور گچ(سفید کاری)25 کیلویی

23,800 تومان
گچ یکی از انواع سنگ های کربناته رسوبی و کلسیم سولفات آبدار طبیعی یا غیرطبیعی با فرمول شیمیایی ۲CaSO4.4H2O است. این ماده یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی می باشد که از اشکال بلوری مختلف برخوردار بوده و به رنگ سفید و احتمالا حاوی ناخالصی های خاک رس و اکسید آهن است. این ماده از آن دسته مصالحی است که در صنعت ساختمان سازی بسیار حائز اهمیت می باشد و به علت ویژگی های خاصی که دارد از گذشته تا به حال مورد مصرف قرار می گیرد. اکثر خانه هایی که در ایام قدیم ساخته می شد از لحاظ گچ بری های خاص و متنوع با طرح و معماری های گوناگون زبان زد بوده و هست. در شهرهایی مانند اصفهان، کاشان و دیگر مناطق کشورمان ایران شاهد ساختمان هایی بی نظیر و هنرمندانه هستیم‌. این ماده با خواص زیاد خود از اولین قدم برای شروع ساختمان سازی کاربرد دارد؛ بدین صورت که حتی در مرحله پیاده سازی حدود و مساحت زمین از آن برای ریختن رنگ روی حد مشخص شده روی زمین استفاده می شود.

دیوارگچی بلور ساوه8سانت{متر مکعب}

74,800 تومان
مشاوره و فروش :
تماس با بخش فروش  خانم پیرهادی   09120850575 تماس با بخش فروش  خانم عقیلی  09120850576 تماس با بخش فروش  آقای مصلح   09353155583 تماس با تلفن ثابت  02166381876 خانم پیرهادی داخلی 110 خانم عقیلی داخلی109

سوپر گچ بلور میکرونیزه25کیلویی

23,500 تومان
گچ یکی از انواع سنگ های کربناته رسوبی و کلسیم سولفات آبدار طبیعی یا غیرطبیعی با فرمول شیمیایی ۲CaSO4.4H2O است. این ماده یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی می باشد که از اشکال بلوری مختلف برخوردار بوده و به رنگ سفید و احتمالا حاوی ناخالصی های خاک رس و اکسید آهن است. این ماده از آن دسته مصالحی است که در صنعت ساختمان سازی بسیار حائز اهمیت می باشد و به علت ویژگی های خاصی که دارد از گذشته تا به حال مورد مصرف قرار می گیرد. اکثر خانه هایی که در ایام قدیم ساخته می شد از لحاظ گچ بری های خاص و متنوع با طرح و معماری های گوناگون زبان زد بوده و هست. در شهرهایی مانند اصفهان، کاشان و دیگر مناطق کشورمان ایران شاهد ساختمان هایی بی نظیر و هنرمندانه هستیم‌. این ماده با خواص زیاد خود از اولین قدم برای شروع ساختمان سازی کاربرد دارد؛ بدین صورت که حتی در مرحله پیاده سازی حدود و مساحت زمین از آن برای ریختن رنگ روی حد مشخص شده روی زمین استفاده میشود مشاوره و فروش :
تماس با بخش فروش خانم پیرهادی   09120850575تماس با بخش فروش خانم عقیلی  09120850576 تماس با بخش فروش  آقای مصلح   09353155583 تماس با تلفن ثابت  02166381876 خانم پیرهادی داخلی 110 خانم عقیلی داخلی109

سوپر گچ بلور(سفید کاری و ابزار)

27,900 تومان
گچ یکی از انواع سنگ های کربناته رسوبی و کلسیم سولفات آبدار طبیعی یا غیرطبیعی با فرمول شیمیایی ۲CaSO4.4H2O است. این ماده یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی می باشد که از اشکال بلوری مختلف برخوردار بوده و به رنگ سفید و احتمالا حاوی ناخالصی های خاک رس و اکسید آهن است. این ماده از آن دسته مصالحی است که در صنعت ساختمان سازی بسیار حائز اهمیت می باشد و به علت ویژگی های خاصی که دارد از گذشته تا به حال مورد مصرف قرار می گیرد. اکثر خانه هایی که در ایام قدیم ساخته می شد از لحاظ گچ بری های خاص و متنوع با طرح و معماری های گوناگون زبان زد بوده و هست. در شهرهایی مانند اصفهان، کاشان و دیگر مناطق کشورمان ایران شاهد ساختمان هایی بی نظیر و هنرمندانه هستیم‌. این ماده با خواص زیاد خود از اولین قدم برای شروع ساختمان سازی کاربرد دارد؛ بدین صورت که حتی در مرحله پیاده سازی حدود و مساحت زمین از آن برای ریختن رنگ روی حد مشخص شده روی زمین استفاده می شود. مشاوره و فروش :
تماس با بخش فروش  خانم پیرهادی   09120850575 تماس با بخش فروش  خانم عقیلی  09120850576 تماس با بخش فروش  آقای مصلح   09353155583 تماس با تلفن ثابت  02166381876 خانم پیرهادی داخلی 110 خانم عقیلی داخلی109

گچ جبل سمنان

29,500 تومان
گچ یکی از انواع سنگ های کربناته رسوبی و کلسیم سولفات آبدار طبیعی یا غیرطبیعی با فرمول شیمیایی ۲CaSO4.4H2O است. این ماده یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی می باشد که از اشکال بلوری مختلف برخوردار بوده و به رنگ سفید و احتمالا حاوی ناخالصی های خاک رس و اکسید آهن است. این ماده از آن دسته مصالحی است که در صنعت ساختمان سازی بسیار حائز اهمیت می باشد و به علت ویژگی های خاصی که دارد از گذشته تا به حال مورد مصرف قرار می گیرد. اکثر خانه هایی که در ایام قدیم ساخته می شد از لحاظ گچ بری های خاص و متنوع با طرح و معماری های گوناگون زبان زد بوده و هست. در شهرهایی مانند اصفهان، کاشان و دیگر مناطق کشورمان ایران شاهد ساختمان هایی بی نظیر و هنرمندانه هستیم‌. این ماده با خواص زیاد خود از اولین قدم برای شروع ساختمان سازی کاربرد دارد؛ بدین صورت که حتی در مرحله پیاده سازی حدود و مساحت زمین از آن برای ریختن رنگ روی حد مشخص شده روی زمین استفاده میشود

گچ زیر کار ارزنده

22,500 تومان
گچ یکی از انواع سنگ های کربناته رسوبی و کلسیم سولفات آبدار طبیعی یا غیرطبیعی با فرمول شیمیایی ۲CaSO4.4H2O است. این ماده یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی می باشد که از اشکال بلوری مختلف برخوردار بوده و به رنگ سفید و احتمالا حاوی ناخالصی های خاک رس و اکسید آهن است. این ماده از آن دسته مصالحی است که در صنعت ساختمان سازی بسیار حائز اهمیت می باشد و به علت ویژگی های خاصی که دارد از گذشته تا به حال مورد مصرف قرار می گیرد. اکثر خانه هایی که در ایام قدیم ساخته می شد از لحاظ گچ بری های خاص و متنوع با طرح و معماری های گوناگون زبان زد بوده و هست. در شهرهایی مانند اصفهان، کاشان و دیگر مناطق کشورمان ایران شاهد ساختمان هایی بی نظیر و هنرمندانه هستیم‌. این ماده با خواص زیاد خود از اولین قدم برای شروع ساختمان سازی کاربرد دارد؛ بدین صورت که حتی در مرحله پیاده سازی حدود و مساحت زمین از آن برای ریختن رنگ روی حد مشخص شده روی زمین استفاده میشود

گچ زیرکار بلور رویال25کیلویی

21,300 تومان
گچ یکی از انواع سنگ های کربناته رسوبی و کلسیم سولفات آبدار طبیعی یا غیرطبیعی با فرمول شیمیایی ۲CaSO4.4H2O است. این ماده یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی می باشد که از اشکال بلوری مختلف برخوردار بوده و به رنگ سفید و احتمالا حاوی ناخالصی های خاک رس و اکسید آهن است. این ماده از آن دسته مصالحی است که در صنعت ساختمان سازی بسیار حائز اهمیت می باشد و به علت ویژگی های خاصی که دارد از گذشته تا به حال مورد مصرف قرار می گیرد. اکثر خانه هایی که در ایام قدیم ساخته می شد از لحاظ گچ بری های خاص و متنوع با طرح و معماری های گوناگون زبان زد بوده و هست. در شهرهایی مانند اصفهان، کاشان و دیگر مناطق کشورمان ایران شاهد ساختمان هایی بی نظیر و هنرمندانه هستیم‌. این ماده با خواص زیاد خود از اولین قدم برای شروع ساختمان سازی کاربرد دارد؛ بدین صورت که حتی در مرحله پیاده سازی حدود و مساحت زمین از آن برای ریختن رنگ روی حد مشخص شده روی زمین استفاده میشود مشاوره و فروش :
تماس با بخش فروش  خانم پیرهادی   09120850575 تماس با بخش فروش  خانم عقیلی  09120850576 تماس با بخش فروش  آقای مصلح   09353155583 تماس با تلفن ثابت  02166381876 خانم پیرهادی داخلی 110 خانم عقیلی داخلی109

گچ زیوان سمنان

18,000 تومان
گچ یکی از انواع سنگ های کربناته رسوبی و کلسیم سولفات آبدار طبیعی یا غیرطبیعی با فرمول شیمیایی ۲CaSO4.4H2O است. این ماده یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی می باشد که از اشکال بلوری مختلف برخوردار بوده و به رنگ سفید و احتمالا حاوی ناخالصی های خاک رس و اکسید آهن است. این ماده از آن دسته مصالحی است که در صنعت ساختمان سازی بسیار حائز اهمیت می باشد و به علت ویژگی های خاصی که دارد از گذشته تا به حال مورد مصرف قرار می گیرد. اکثر خانه هایی که در ایام قدیم ساخته می شد از لحاظ گچ بری های خاص و متنوع با طرح و معماری های گوناگون زبان زد بوده و هست. در شهرهایی مانند اصفهان، کاشان و دیگر مناطق کشورمان ایران شاهد ساختمان هایی بی نظیر و هنرمندانه هستیم‌. این ماده با خواص زیاد خود از اولین قدم برای شروع ساختمان سازی کاربرد دارد؛ بدین صورت که حتی در مرحله پیاده سازی حدود و مساحت زمین از آن برای ریختن رنگ روی حد مشخص شده روی زمین استفاده می شود. مشاوره و فروش :
تماس با بخش فروش خانم پیرهادی   09120850575 تماس با بخش فروش  خانم عقیلی  09120850576 تماس با بخش فروش  آقای مصلح   09353155583 تماس با تلفن ثابت  02166381876 خانم پیرهادی داخلی 110 خانم عقیلی داخلی109

گچ زیوان سمنان25کیلویی

18,000 تومان
گچ یکی از انواع سنگ های کربناته رسوبی و کلسیم سولفات آبدار طبیعی یا غیرطبیعی با فرمول شیمیایی ۲CaSO4.4H2O است. این ماده یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی می باشد که از اشکال بلوری مختلف برخوردار بوده و به رنگ سفید و احتمالا حاوی ناخالصی های خاک رس و اکسید آهن است. این ماده از آن دسته مصالحی است که در صنعت ساختمان سازی بسیار حائز اهمیت می باشد و به علت ویژگی های خاصی که دارد از گذشته تا به حال مورد مصرف قرار می گیرد. اکثر خانه هایی که در ایام قدیم ساخته می شد از لحاظ گچ بری های خاص و متنوع با طرح و معماری های گوناگون زبان زد بوده و هست. در شهرهایی مانند اصفهان، کاشان و دیگر مناطق کشورمان ایران شاهد ساختمان هایی بی نظیر و هنرمندانه هستیم‌. این ماده با خواص زیاد خود از اولین قدم برای شروع ساختمان سازی کاربرد دارد؛ بدین صورت که حتی در مرحله پیاده سازی حدود و مساحت زمین از آن برای ریختن رنگ روی حد مشخص شده روی زمین استفاده میشود

گچ ساختمان و کاربرد های آن

گچ ساختمان

گچ یک ماده ساختمانی متعدد الاستفاده است که در صنعت ساختمان و دکوراسیون داخلی یک نقش بسیار مهم دارد. گچ به دلیل ویژگی‌های خاصی که دارد، از جمله خصوصیات فیزیکی و شیمیایی برتر، جزئی از بسیاری از ساختمان‌ها و طرح‌های دکوراتیو استفاده می‌شود. تفاوت‌های بین انواع گچ و نقش دسته‌بندی در استفاده از آنها اهمیت بسیاری در انتخاب محصولات گچ دارد.

گچ یک ماده ساختمانی و دکوراتیو است که از سنگ گچ استخراج می‌شود. این ماده در اکثر مناطق جهان وجود دارد و به دلیل ویژگی‌های خاص خود، در صنعت ساختمان و دکوراسیون داخلی استفاده می‌شود.

یکی از کاربردهای اصلی گچ در صنعت ساختمان، ساخت و پوشش دیوارها و سقف‌ها است. گچ به دلیل خاصیت خمیرپذیری و قابلیت تراش، می‌تواند به آسانی بر روی سطح دیوارها یا سقف‌ها پوشش داده شود و از آنها ساختارهای صاف و صحیحی ایجاد کند. همچنین، گچ به عنوان یک عنصر سازنده در ساختمان‌های سبک مورد استفاده قرار می‌گیرد، به عنوان مثال در سیستم‌های سازه‌ای خاصی مانند سقف‌های آجری، کاذب و آرمه.

در زمینه دکوراسیون داخلی، گچ به عنوان یک عنصر زیبایی‌دهنده مورد استفاده قرار می‌گیرد. با استفاده از گچ، می‌توان طراحی‌های سقف مجسمه‌ای، مدل‌های طراحی شده بر روی دیوارها (دیوارپوش‌ها)، تزئینات سنگی و موارد دیگر را ایجاد کرد. گچ به دلیل قابلیت تراش و انعطاف‌پذیری، به طراحان و معماران امکان می‌دهد تا طرح‌های خلاقانه و منحصر به فرد را در داخل فضاها ایجاد کنند و جلوه ویژه‌ای به آنها ببخشند.

در مجموع، کاربردهای گچ در صنعت ساختمان و دکوراسیون داخلی بسیار گسترده است. از ساخت و پوشش دیوارها و سقف‌ها تا طراحی‌های دکوراتیو پیچیده، گچ به عنوان یک ماده چند منظوره و قابل تنظیم، نقش مهمی در ایجاد ساختمان‌های کیفیتی و فضاهای جذاب دارد.

گچ سفید یکی از انواع گچ است که به صورت پودری سفید رنگ موجود است. این نوع گچ از سنگ گچ طبیعی استخراج می‌شود و پس از فرآیند خشک کردن به صورت پودری به بازار عرضه می‌شود. گچ سفید به دلیل خاصیت‌های منحصر به فرد خود، در صنعت ساختمان و تزئینات داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله، به بررسی خواص و کاربردهای گچ سفید ساختمان می‌پردازیم.

شرح کامل تاریخچه گچ ساختمان 

تاریخچه گچ ساختمان در ایران

یکی از کاربردهای ویژهٔ گچ، اندود کردن دیوارها و آراستن سطوح داخلی ساختمان هاست و با استفاده از هنر گچبری به آن زیبایی می‌بخشند. از میان نمونه‌های به جا مانده می‌توان به گچبری، چفت‌گیری و ابزارزنی طاقچه بازمانده از کاخ نیشابور نام برد. پس از ظهور اسلام نیز از هنر گچبری در بناها استفاده شده‌ است، ولی این هنر به دلیل حرمت پیکره‌سازی در قالب نقوش برجسته از گل و گیاه و نیز انواع طرح‌های اسلیمی و بندهای ختایی و حط‌های مختلف تجلی یافت. از نمونه‌های به جا می‌توان به مسجد فریومد در سبزوار اشاره کرد. این مقاله از وب سایت ویکی پدیا نکته برداری شده است.

گچبری دوره سلجوقی

هنر گچبری در انواع خط کوفی همراه نقوش اسلیمی خرطوم فیلی روند تحول این هنر در دورهٔ سلجوقی بوده‌است. به‌طور کلی هنر گچبری در دوره سلجوقی مورد توجه در نماسازی داخلی بوده‌است. از میان آثار این دوره می‌توان به گچ‌بری‌های مسجد اردستان با خط کوفی «مُزهّر» و گنبد و مسجد علویان در همدان اشاره داشت.

گچبری دوره ایلخانی

در این دوره گچبری رونق یافت. به وجود آمدن محراب‌های گسترده با انواع خط کوفی و خط‌های سلطانی، دیوانی، رقعی و به‌کارگیری انواع گره هندسی با نقوش اسلیمی توماری و اسلیمی ماری در لابلای کتیبه و اسپرهای خط با گل و برگ‌های پهن گود و برجسته در آن به وجود آورده شد. از آثار این دوره به بقعه بایزید بسطامی و مسجد الجایتو در اصفهان اشاره کرد.

خصوصیات و فرمول فیزیکی و شیمیایی گچ ساختمانی

گچ یک ماده معدنی است که به صورت طبیعی در طبقات زمین وجود دارد. ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی گچ عبارتند از:

گچ سفید ساختمان

شکل و ظاهر گچ ساختمان:

گچ به صورت پودری سفید، نرم و کمی خمیری است. ظاهر آن معمولاً خشک و پودری است.

آب گیری گچ ساختمان:

گچ توانایی جذب آب را دارد و در تماس با آب به شکل یک پیست چسبنده تبدیل می‌شود. با تبخیر آب، گچ خشک و سفت می‌شود.
زمان خشک شدن: زمانی که گچ با آب ترکیب می‌شود، آب در آن تبخیر می‌شود و گچ به صورت خشک می‌شود. زمان خشک شدن گچ بسته به شرایط محیطی متفاوت است و معمولاً چندین ساعت تا چند روز زمان می‌برد.

حلالیت گچ در آب:

گچ در آب حل نمی‌شود، بلکه با آب ترکیب شده و به شکل یک پیست تبدیل می‌شود. با اضافه کردن آب به گچ، مخلوطی همگن تشکیل می‌شود که قابل استفاده در ساختمان‌ها است.

پایداری حرارتی:

گچ دارای پایداری حرارتی مناسبی است. در صورت تعرض به حرارت بالا، آب موجود در گچ تبخیر می‌شود و گچ به صورت سفت و استحکام بالا باقی می‌ماند. این خاصیت باعث می‌شود گچ به عنوان یک جزء آتش‌سوزی در ساختمان‌ها عمل کند.
سختی گچ ساختمان:

گچ به طور معمول نسبتاً نرم و ضعیف است و در مقایسه با مواد ساختمانی دیگری مانند بتن یا آجر، سختی کمتری دارد. این ممکن است در برخی موارد باعث آسیب‌پذیری بیشتر در مقابل ضربه‌ها و فشارهای قوی شود.

استحکام فشاری:

گچ دارای استحکام فشاری قابل قبولی است، اما در مقایسه با مواد ساختمانی دیگر مانند بتن یا آجر، استحکام فشاری آن کمتر است.

مقاومت شیمیایی گچ ساختمان:

گچ در برابر اسیدها و قلیاها حساس است و ممکن است در برابر تماس با آنها تغییرات شیمیایی نمایان کند. از این رو، در مواردی که ممکن است با مواد شیمیایی قوی در تماس باشگچ یک ماده معدنی است که به صورت طبیعی در طبقات زمین وجود دارد. ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی گچ عبارتند از:

شکل و ظاهر:

گچ به صورت پودری سفید، نرم و کمی خمیری است. ظاهر آن معمولاً خشک و پودری است.
خواص گچ سفید در ساختمان:

رنگ سفید گچ:

گچ سفید به دلیل رنگ سفید خود، به عنوان یک پوشش دیواری مورد استفاده قرار می‌گیرد. رنگ سفید گچ امکان آمیختن با رنگ‌های دیگر را فراهم می‌کند و از ایجاد تنوع و زیبایی در تزئینات داخلی ساختمان‌ها می‌توان استفاده کرد.

قابلیت تراشکاری گچ ساختمانی:

گچ سفید به دلیل خاصیت قابلیت تراشکاری، برای ایجاد طرح‌های مختلف و تزئینات داخلی استفاده می‌شود. با استفاده از ابزارهای مختلف مانند قالب‌ها و شکلک‌ها، می‌توان روی سطح گچ سفید طرح‌ها و الگوهای متنوعی ایجاد کرد.

عایق حرارتی و صوتی گچ ساختمانی:

گچ سفید به دلیل ساختار خاص خود، عملکرد خوبی در عایق‌بندی حرارتی و صوتی دارد. با استفاده از لایه‌های گچ سفید در دیوارها و سقف‌ها، می‌توان انتقال حرارت و صدا را کاهش داد و به فضای داخلی ساختمان آرامش و آسایش بخشید.

کاربردهای گچ سفید در ساختمان:

گچ و گچ کاری

 • پوشش دیوارها و سقف‌ها:

یکی از کاربردهای اصلی گچ سفید در ساختمان، استفاده به عنوان پوشش دیوارها و سقف‌ها است. با استفاده از گچ سفید، می‌توان سطح دیوارها و سقف‌ها را صاف و زیبا کرده و به فضای داخلی ساختمان ظاهری تمیز و متناسب با سلیقه‌ی مالک بخشید.

 • تزئینات داخلی:

با استفاده از گچ سفید، می‌توان طرح‌ها، الگوها و تزئینات مختلفی را بر روی دیوارها، سقف‌ها، کمد ها و ستون‌ها ایجاد کرد. این تزئینات می‌توانند شامل تراشکاری‌های هنری، روزنه‌ها، پرده‌ها و تابلوهای سه بعدی باشند. این کاربرد گچ سفید به داخلی‌های ساختمان جلوه‌ی زیبایی می‌بخشد و فضا را شخصی‌سازی می‌کند.

 • تعمیر و نگهداری:

گچ سفید به عنوان یک جزء اصلی از ساختمان‌ها، در تعمیر و نگهداری آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد. با استفاده از گچ سفید، می‌توان ترمیم و تعمیر نقاط ضعیف و خرابی‌های دیوارها و سقف‌ها را انجام داد و ساختمان را به حالت اولیه خود بازگرداند.

 • ایجاد سازه‌های تزئینی:

گچ سفید به عنوان یک ماده‌ی سازنده، می‌تواند در ایجاد سازه‌های تزئینی مورد استفاده قرار بگیرد. مثلاً در ساخت پیکره‌ها، ستون‌ها، تاج نما و تابلوهای تزئینی می‌توان از گچ سفید بهره برد. این کاربرد گچ سفید به جلوه‌ی زیبایی و شکوه به ساختمان می‌انجامد.

گچ سفید به دلیل خواص خاص خود، در صنعت ساختمان و تزئینات داخلی کاربردهای فراوانی دارد. از جمله کاربردهای آن می‌توان به پوشش دیوارها و سقف‌ها، تزئینات داخلی، تعمیر و نگهداری و ایجاد سازه‌های تزئینی اشاره کرد. با استفاده از گچ سفید، می‌توان به فضای داخلی ساختمان جلوه‌ی زیبایی، تمیزی و شخصیت بخشید و همچنین خواص عایق‌بندی حرارتی و صوتی آن را مورد استفاده قرار داد.

گچ گیپتون چیست ؟!

گچ گیپتون

گچ کاری در معماری ایرانی از دیرباز کاربرد بسیار زیادی داشته و دارد. گچ گیپتون نیز یکی از انواع گچ‌ها می باشد که در بسیاری از ساخت و سازها، برای سفید کردن دیوارها از آن استفاده می‌کنند. با توجه به تنوع گسترده، گچ‌کارها برای هر نوع کاری یک جنس خاص را انتخاب می‌کنند. انتخاب گچ مناسب، با توجه به زمانِ گیرایی آن صورت می‌گیرد و این نوع گچ هم، زمان گیرایی‌اش بین ۵ تا ۶۰ دقیقه است. بنابراین، گچکار یا معمار فرصت مناسبی برای صاف کردن سطح آن و حتی ایجاد طرح مورد نظرش در اختیار دارد.

ترکیبات اصلی گچ گیپتون چیست؟! 

گچ گیپتون از پخته شدن خاک گچ و سنگ گچ در دو نوع کوره، لوبرن و هایبرن، ساخته می‌شود. بعد از آسیاب شدن، مواد مختلفی مانند سریش هم به آن ترکیب اضافه شده و در نهایت گچی تولید می‌شود که می‌توان آن را بر روی سطوح سفت و سخت به‌ کار برد.

کاربرد گچ گیپتون در ساختمان:

دیوارهای آجری یا دیوارهایی که با بلوک‌های متخلخل ساخته شده‌اند جزء آن دسته هستند. برای گچ‌بری سقف یا دیوار، اگر بخواهید از طرح‌های سخت و پیچیده استفاده کنید، به کار بردن گچ گیپتون توصیه می‌شود. این نوع طراحی‌ها به‌رغم زیبایی و جذابیتی که دارند اما نمی‌توان از دیگر گچ‌ها برای ساخت آن‌ها استفاده نمود.

مزایا و معایب استفاده از گچ در ساختمان‌ها

استفاده از گچ در ساختمان‌ها دارای مزایا و معایبی است. در زیر به برخی از مزایا و معایب استفاده از گچ در ساختمان‌ها اشاره می‌کنم:

مزایا گچ ساختمانی به طور خلاصه و مفید:

 • آتش‌سوزی:

گچ خامنه‌ای است که در صورت تعرض به حرارت بالا، آب موجود در آن را تبخیر می‌کند. این خاصیت باعث می‌شود گچ به عنوان یک جزء ایمن در مقابل آتش در ساختمان‌ها عمل کند و می‌تواند گسترش آتش را کنترل کند.

 • عایق حرارتی و صوتی:

گچ خواص عایق حرارتی و صوتی مناسبی دارد. این ویژگی‌ها می‌توانند در کاهش انتقال حرارت و صدا بین اتاق‌ها و همچنین بهبود راحتی و آرامش در داخل ساختمان مؤثر باشند.

 • پایداری و ماندگاری:

گچ، به دلیل خاصیت‌های خود، ماندگاری و پایداری خوبی دارد. وقتی گچ خشک می‌شود، تبدیل به یک ماده سخت و استحکام بالا می‌شود که در طول زمان به شکل خود حفظ می‌شود. به این ترتیب، طول عمر و ماندگاری ساختمان‌ها افزایش می‌یابد.

 • قابلیت پرداخت و تراش:

گچ به راحتی قابل تراش و پرداخت است، که به معماران و طراحان امکان می‌دهد طرح‌های خلاقانه و زیبا را روی سطوح دیوارها و سقف‌ها ایجاد کنند. این ویژگی، در ایجاد دکوراسیون داخلی منحصر به فرد و جذابیت بیشتر به ساختمان‌ها کمک می‌کند.

با معایب گچ ساختمان به طور دقیق آشنا شویم:

 • حساسیت به آب:

گچ حساسیت قابل توجهی به آب دارد و در صورت قرارگیری در معرض آب برای مدت طولانی، ممکن است شکستگی و خرابی داشته باشد. بنابراین، در مناطق با رطوبت بالا یا در مناطقی که ممکن است به طور مستمر با آب تماس داشته باشد، استفاده از گچ به صورت مستقیم توصیه نمی‌شود.

 • ضعف سختی:

گچ نسبت به مواد ساختمانی دیگر مانند بتن یا آجر، سختی کمتری دارد. این ممکن است در برخی موارد منجر به آسیب‌پذیری بیشتر در مقابل ضرتداشت قدرتمند، خرابی و شکستگی شود. بنابراین، در برخی مناطق و بخصوص در ساختمان‌هایی که نیاز به مقاومت بالا در برابر ضربه یا فشار دارند، ممکن است انتخاب بهتری وجود داشته باشد.

 • زمان خشک شدن:

گچ نیاز به زمان مناسبی برای خشک شدن دارد. این مدت زمان ممکن است بسته به شرایط محیطی متفاوت باشد و ممکن است منجر به تأخیر در پایان کار ساختمان شود.

 • حساسیت به ضربه:

گچ، نسبت به ضربه‌ها و ضربه‌های فیزیکی حساس است و ممکن است در مقابل ضربه‌های قوی شکستگی یا خرابی نمایان کند. بنابراین، در مناطقی که ممکن است به طور مداوم در معرض ضربه‌ها باشد، نیاز به توجه و مراقبت ویژه دارد.

در نهایت، استفاده از گچ در ساختمان‌ها دارای مزایا و معایبی است که باید با توجه به نیازها و شرایط خاص هر پروژه، به دقت بررسی شود. همچنین، در صورت استفاده از گچ، رعایت نکات فنی و استانداردهای مربوطه برای نصب و پرداخت آن ضروری است تا از کیفیت و عملکرد صحیح آن در طول زمان اطمینان حاصل شود.

چالش‌های موجود در تولید و استفاده از گچ
تولید و استفاده از گچ همراه با چالش‌های خاصی می‌باشد. در زیر به برخی از این چالش‌ها اشاره می‌کنم:

 • مصرف آب:

تولید گچ نیاز به مصرف زیادی از آب دارد. پرداختن به این مسئله از لحاظ محیط زیستی بسیار مهم است، زیرا مصرف زیاد آب می‌تواند منابع آبی را تهدید کند و به کاهش منابع آب شیرین و افزایش تنش‌های آبی منجر شود. بنابراین، بهینه‌سازی مصرف آب در فرایند تولید گچ و استفاده اقتصادی آن الزامی است.
انرژی مصرفی: فرایند تولید گچ، از جمله فرایندهای گرمایی و خشک کردن، نیازمند مصرف انرژی است. استفاده از منابع انرژی پایدار و کاهش مصرف انرژی در این فرایندها می‌تواند به کاهش اثرات مخرب محیط زیستی مرتبط با مصرف انرژی کمک کند.

 • آلودگی هوا:

فرایند خشک کردن گچ ممکن است منجر به آلودگی هوا با ذرات معلق و آلاینده‌هایی مانند گرد و غبار گچ شود. این مواد آلاینده می‌توانند به کیفیت هوا و سلامت افراد کارگران و افراد زندگی در اطراف تأثیر بگذارند. استفاده از فناوری‌ها و تجهیزات مناسب برای کنترل آلودگی هوا و حفظ کیفیت هوا بسیار حائز اهمیت است.

 • مدیریت پسماندها:

تولید گچ همراه با تولید پسماندهایی مانند پودر گچ باقی‌مانده، که نیاز به مدیریت مناسب دارد. از جمله راهکارهای مدیریت پسماندها می‌توان به بازیافت و استفاده مجدد از پسماندهای گچ اشاره کرد.

 • اثرات زیست محیطی:

استخراج سنگ گچ و فرایندهای تولید گچ می‌تواند به اثرات زیست محیطی منفی از جمله تخریب مناظر طبیعی، خرابی زیستگاه‌های حیوانی، کاهش تنوع زیستی و آلودگی آب و خاک منجر شود. این اثرات باید با اجرای شیوه‌ها و استانداردهای زیست محیطی مناسب کاهش یابند.

 • مقاومت در برابر آب:

گچ ها دارای مقاومت محدودی در برابر آب هستند. در صورتی که گچ با آب در تماس قرار بگیرد، می‌تواند جذب آب شده و سخت شود. این امر می‌تواند به تغییر در خواص مکانیکی گچ و کاهش مقاومت آن منجر شود. به همین دلیل، استفاده از گچ در مناطق با رطوبت بالا یا در برابر آب مستقیم به چالش می‌کشد و نیاز به روش‌ها و موادی دارد که مقاومت آب گچ را بهبود دهند مانند استفاده از عایق‌ها و پوشش‌های محافظ.

این چالش‌ها باید با توجه به نیازهای محیط زیستی و استفاده پایدار از منابع مدیریت شوند. استفاده از فناوری‌های پاک، بهینه‌سازی فرآیندها، استفاده از منابع آب و انرژی پایدار و مدیریت پسماندها می‌تواند به کاهش تأثیرات مخرب مرتبط با تولید و استفاده از گچ کمک کند.

انواع گچ ساختمانی کدامند ؟!

 1. گچ معمولی
 2. گچ میکرونیزی
 3. گچ زیرکار
 4. گچ پاشی
 5. گچ گیپتون

قیمت گچ ساختمانی به صورت پاکتی، کیلویی و…

در صنعت ساخت و ساز، گچ ساختمان یکی از مصالح اساسی و پرکاربرد است که برای پوشش دادن دیوارها و سقف‌ها، تزئینات داخلی و تعمیر و نگهداری ساختمان‌ها استفاده می‌شود. انتخاب و خرید گچ ساختمان به عواملی مانند کیفیت، نوع و میزان مورد استفاده، و البته قیمت آن بستگی دارد. در این مقاله، به بررسی قیمت گچ ساختمان و راهنمای خرید برای ساخت و ساز در فروشگاه آنلاین پیشتاز مصالح می‌پردازیم.

تعریف گچ ساختمانی چیست:

گچ ساختمان یکی از انواع گچ است که به صورت پودری سفید رنگ موجود است. این نوع گچ از سنگ گچ طبیعی استخراج می‌شود و پس از فرآیند خشک کردن به صورت پودری به بازار عرضه می‌شود. گچ ساختمان به دلیل خواص منحصر به فرد خود در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عوامل مؤثر بر قیمت گچ ساختمان در بازار:

کیفیت گچ ساختمان:

کیفیت گچ ساختمان تأثیر مستقیمی بر قیمت آن دارد. گچ ساختمان با کیفیت بالا، معمولاً قیمت بیشتری نسبت به گچ‌های با کیفیت پایین‌تر دارد. بهتر است هنگام خرید گچ ساختمان، به کیفیت آن توجه کنید و از تأمین کنندگان معتبر و معروف خرید کنید.

نوع و میزان استفاده گچ ساختمان در پروژه:

بر اساس نوع و میزان استفاده مورد نیاز، قیمت گچ ساختمان متفاوت خواهد بود. در صورت استفاده گسترده‌ای از گچ ساختمان در پروژه ساخت و ساز، می‌توانید از قیمت عمده استفاده کنید و قیمت مناسب‌تری را بدست آورید.

راهنمای خرید گچ  ارزان ساختمان از فروشگاه آنلاین پیشتاز مصالح:

 • تحقیق و مقایسه قیمت‌ها:

قبل از خرید گچ ساختمان، بهتر است قیمت‌ها را در فروشگاه‌های مختلف مقایسه کنید. فروشگاه آنلاین پیشتاز مصالح می‌تواند یکمک کند. با استفاده از ویژگی جستجوی سایت و مقایسه قیمت‌ها، قیمت مناسبی برای خرید گچ ساختمان را انتخاب کنید.

 • توجه به توضیحات محصول:

در صفحه محصول گچ ساختمان در فروشگاه آنلاین پیشتاز مصالح، توضیحات مربوط به کیفیت، خواص و مشخصات فنی محصول قرار دارد. حتماً این توضیحات را مطالعه کنید تا اطلاعات کافی در مورد محصول را دریافت کنید.

 • بررسی نظرات مشتریان:

در صفحه محصول، نظرات مشتریانی که قبلاً این محصول را خریداری کرده‌اند، قرار دارد. خواندن نظرات مشتریان می‌تواند به شما در انتخاب صحیح کمک کند و قیمت را با کیفیت محصول مقایسه کنید.

استفاده از تخفیف‌ها و پیشنهادها:

فروشگاه آنلاین پیشتاز مصالح اغلب تخفیف‌ها و پیشنهادهای ویژه برای محصولات خود ارائه می‌دهد. با دنبال کردن اخبار و تبلیغات فروشگاه، می‌توانید از تخفیف‌ها و پیشنهادهای ویژه برای خرید گچ ساختمان بهره‌برداری کنید.

مشاوره با کارشناسان:

در صورتی که هنوز مطمئن نیستید کدام نوع گچ ساختمان را بخرید، می‌توانید با کارشناسان فروشگاه آنلاین پیشتاز مصالح تماس بگیرید و نیازهای خود را با آنها مطرح کنید. آنها می‌توانند شما را راهنمایی کنند و به شما در انتخاب مناسب کمک کنند.

تفاوت گچ سفید و گچ خاک 

گچ سفید و گچ خاک دو نوع متفاوت از گچ هستند که از نظر خصوصیات و کاربرد با یکدیگر تفاوت دارند. در ادامه به تفاوت‌های اصلی بین این دو نوع گچ می‌پردازم:

 1. منشأ تولید گچ و گچ و خاک:
  • گچ سفید:

این نوع گچ از کانی گچ‌دار سفید به دست می‌آید. این کانی در اثر تبدیل سنگ‌های گچی و فرآوری‌های مختلف به دست می‌آید.

  • گچ و خاک:

این نوع گچ از کانی گچ‌دار سخت به دست می‌آید که در اثر فرآیندهای طبیعی مانند تبدیل سنگ‌های گچی تشکیل می‌شود.

 1. رنگ و ظاهر گچ و گچ و خاک:
  • گچ سفید دارای رنگ سفید یا سفید مایل به زرد است و در ظاهرش بیشترین تمایل به زردی نسبت به گچ و خاک دارد.
  • گچ و خاک دارای رنگی کمتر سفید و بیشتر زرد یا خاکی است.
 2. استحکام:
  • گچ سفید معمولاً استحکام بیشتری نسبت به گچ و خاک دارد که باعث می‌شود برای کاربردهایی که نیاز به مقاومت بیشتری دارند، مانند ساختارهای بتنی یا سفید کاری‌ها، انتخاب مناسبی باشد.
  • گچ و خاک به دلیل طبیعت خود به موادی انعطاف پذیرتری متصل است که زمانی که نیاز به انعطاف پذیری بیشتر در کاربردها وجود دارد، انتخاب مناسبی است.
 3. کاربردهای متفاوت گچ و گچ و خاک:
  • گچ سفید به دلیل رنگ سفید خود برای کاربردهایی که نیاز به رنگ سفید دارند مانند سفیدکاری دیوارها، تزئینات داخلی، تولید صنایع کاغذی، و همچنین در بخش‌های پزشکی برای ساخت مدل‌ها و برآوردهای پزشکی استفاده می‌شود.
  • گچ و خاک به دلیل طبیعت خاکی و انعطاف پذیرتر خود برای ساختارهایی که نیاز به انعطاف پذیری دارند مانند گچ‌کاری‌های آشپزخانه، حمام، سقف، دیوارها و غیره استفاده می‌شود.

نتیجه‌گیری:
قیمت گچ ساختمان به عواملی مانند کیفیت، نوع و میزان استفاده بستگی دارد. با مطالعه و مقایسه قیمت‌ها، بررسی توضیحات محصول، خواندن نظرات مشتریان و استفاده از تخفیف‌ها و پیشنهادها، می‌توانید قیمت مناسبی برای خرید گچ ساختمان از فروشگاه آنلاین پیشتاز مصالح به دست آورید. همچنین، همواره بهتر است با کارشناسان فروشگاه مشورت کنید تا انتخاب صحیح را انجام دهید.